Druhá čakra - Voda

14.05.2021

Náramek elementu vody: Voda je zde v tomto náramku tvořena do harmonického uspořádání tak, aby přinášela klid a pochopení svých emocí s prožitkem v proudu života, nikoliv bouří proměnlivých emocí (které element vody v extrémním zastoupení nabízí). Je třeba pochopit vodu v nadhledu, abychom mohli být ve své vnitřní harmonii. Naprosté odevzdání vodě bez vnímání dalších prvků vede k odevzdanosti a oproštění se od svých potřeb a cílů, na úkor druhých. Proto je živlový náramek v elementu vody vhodný pro bouřlivější typy, jež mají problém vnímat potřeby druhých. Tento náramek vede k vyvážené harmonii a empatii k druhým, avšak i potřeb nás samých. Podporuje smíření a odpuštění nám i okolí, vede nás k přijetí okolností života tak, abychom s nimi mohli také pracovat jako tvůrci své reality - nikoliv jen ti, jež přejímají realitu svého okolí.  

3 velikosti náramku, objednávkový formulář dole

Živel vody je úzce propojen s druhou čakrou, pokud se tedy opravdu hlouběji zajímáte o práci s tímto živlem, doporučuji vám přečíst článek druhé čakry. Pokud se zajímáte o živly obecně, doporučuji meditaci s transformací čtyřmi živly skrze ukotvení se Zemí.

-> Druhá čakra

-> Transformace čtyřmi živly skrze ukotvení se Zemí

Význam jednotlivých kamenů

Význam jednotlivých kamenů v tomto živlovém náramku a jejich hlavní podpora

 Tento živlový náramek je tvořen z angelitu, který nejvíce právě podobu čisté a harmonické vody připomíná. Je doplněn leskem křišťálu tak, jak jiskry z odlesků slunce umožňují vnímat zářivost odlesků čisté vody a také je tvořen sodalitem, který zde umožňuje vnímat i různé odstíny vody a její hladinu i hloubku, s kterou mění své odstíny světlé a tmavší modré.

Angelit - Je to kámen andělů, jak již napovídá jeho název. V tomto uspořádání živlového náramku je angelit doslova andělským vedením v lásce a míru k celému vesmíru, který i při pohledu připomíná. Modrá barva se totiž prolíná s bílými tečkami, jež připomínají nejen vodu, ale i nekonečnost hvězd universa. Je zde harmonickým prvkem klidu s vnímáním možností tak, abychom nekráčeli proti proudu života, ale naopak vnímali cesty, jež jsou posvěceny pro naše bádání životem. Rozvíjí empatii k přírodě, zvířatům i lidem, k nám samým i životu jako takovému.

Křišťál - Zde jde jistě o ten nejvyšší prvek čistoty, neboť křišťál zde slouží pro očištění nás, pochopení a přijetí všeho, co nám život nabízí. Dodává zde lehkost skrze své vedení. Zároveň je to element, jež udržuje naši mysl klidnou v nadhledu, abychom cítili, co je pro nás a celkový proud života správné. Pročišťuje naše pole a dává nám pocítit skrze vnitřní hlas, kudy bychom měli plout.

Sodalit - V rámci pochopení sebe sama, svých emocí a pohnutek, je tento kámen tím hlavním pomocníkem tohoto živlového náramku. Je spjat s moudrostí k rozeznání významů našeho emočního jednání. Moudrost kterou v sobě uchovává, je připravena promlouvat k těm, jež naslouchají. K těm, jež chtějí slyšet jemnost a šepot života, neboť moudrými radami se neplýtvá tam, kde ego a důležitost našeho já neposlouchá. Tam kde je třeba míti svou zarytou pravdu i skrz nepřízeň okolností života, tam je třeba se prvně spálit. Sodalit umožňuje i podporu mlčení tam, kde mají lidé snahu ubíjet nás svou pravdou, aniž by slyšeli i něco jiného, než sami sebe.

Rituál přijetí

 - zvyšuje splynutí s náramkem v důvěře tak, aby náramek mohl působit co nejefektivněji, zároveň je to možnost pro majitele pracovat efektivněji v takovém živlu, kterému je náramek zasvěcen

Rituál přijetí - skládá se z 6-ti bodů, z nichž zde prozradím jen ten první. Čistě proto, aby se první bod nenarušil a aby mohl být rituál dodržen ve své celistvosti s celým přesahem.

1) Náramek si jen prohlédni, nenasazuj si jej a jen se dívej. Zkoumej, jaké pocity v tobě vyvolává, co v tobě pohled vzbuzuje, aniž bys skrze svou mysl jakkoliv zasahoval, či zasahovala.

Užší náramek vody

Vnitřní obvod náramku cca 17 cm, natažitelný až na cca 20 cm.

Při natažení na obvod 20 a více cm již nepůsobí náramek estetickým dojmem. Před koupí proto důrazně doporučuji změřit si obvod vašeho zápěstí.

Náramek je provlečen polymerem skrze dva na sebe nezávislé obvody, které lépe chrání náramek před roztrhnutím.


Velikost korálků - 8 mm, celkem 22 korálků


(pro běžné zápěstí žen, či užší zápěstí mužů)

Širší náramek vody

Vnitřní obvod náramku cca 21 cm, natažitelný až na cca 24 cm.

Při natažení na obvod 24 a více cm již nepůsobí náramek estetickým dojmem. Před koupí proto důrazně doporučuji změřit si obvod vašeho zápěstí.

Náramek je provlečen polymerem skrze dva na sebe nezávislé obvody, které lépe chrání náramek před roztrhnutím. 

Velikost korálků - 8 mm, celkem 24 korálků

(vhodnější pro muže, nebo ženy s širším zápěstím)

V případě potřeby mohu přidat další dva korálky, takový náramek by byl vhodný pro zápěstí s obvodem 25 cm a více..

Zaujala vás voda?

Objednávkový formulář (Jméno, adresa, element a velikost)
Cena 444,- včetně poštovného všechny varianty, každý další náramek v objednávce 400,-

Chcete se na něco zeptat a nebo poradit s výběrem?