‚‚Provázím lidi k naslouchání srdce, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít.‘‘

O mém seberozvoji a setkání s duchovnem 

Omlouvám se za chyby.. je to starší vydání.. a už to nemám jak upravit..  

Proč tvořím čakrového průvodce?

Tvořit meditace je pro mě jako pro malíře malovat obrazy, pro skladatele tvořit hudební skladby, pro básníka vytvářet básně a poezie plné metafor a připodobnění života.

Malíři, skladatelé a básníci jsou různí. Umělci zachycují jak radost, tak i smutek. Libují si většinou v nějakém naladění, které je jim blízké.

Pro mě je to cesta prožitku k úplnosti, pravdivosti a celistvosti. Tato celistvost nic nepřehlíží, vše co se v ní odehrává zkoumá, přijímá a tím roste a učí se vše pojmenovat a vnímat.

Díky tomu objevujeme sami sebe. Zjišťujeme, co nás naplňuje, povznáší a co nás naopak rozlaďuje a děsí.

Z toho důvodu je třeba postavit se svým strachům. Rozvinout to co nás přesahuje, to co ze srdce milujeme a to jsme teprve my nesvázáni strachy - > to máme dělat!

Pro mě je to tvoření meditací různými způsoby na mnoho témat a zaměření, které vnitřně cítím, že tvořit mám - > kde mě tvorba naplňuje a povznáší!